جنگ نرم افزار پدیده جدیدی نیست ومی توان گفت یک تعبیر جدید برای فعالیت های دشمنان است . آنچه من را وادار به نوشتن در فضای رایانه ای کرد ، احساس تکلیف بود و اگر در این سالها به توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در باره نهضت نرم افزاری و تولید علم توجه می شد ، اکنون با جنگ نرم افزار و تبعات آن روبرو نبودیم و من نیز به عنوان یک سرباز ولایت این بار لباس رزم را در فضای سایبر برتن کردم که امیدوارم قبول درگاه حق باشد.

فضای رایانه ای و تکنولوژی موجود دارای نکات مثبت و منفی بسیاری است که بایستی از نکات مثبت آن به نحو احسن استفاده شود و بسیجیان و سربازان ولایت باید بدانند که امروز گردان های ما بایستی گردانهای علمی و وبلاگ نویسی باشند چرا که اکنون دشمن از طریق جنگ نرم و همین فضاهای مجازی ذهن و فکر جوانان کشور را هدف قرار داده است و سرمایه گذاری فراوانی برای خدشه دار نمودن فکر جوانان از طریق فضاهای رایانه ای نموده و به همین دلیل بایستی وبلاگ نویسان و متخصصان ولایتمدار در  این عرصه سازماندهی شوند.

تهدید نرم کنونی دشمنان ، حاصل شکاف بدنه فکری ، فرهنگی و مدیریتی جامعه و نظام است و حفره هایی که در بدنه نظام و اندیشه انقلاب ایجاد شده است به آنها اجازه می دهد که شکاف ها را با تهدید های نرم پر کنند.

باید بدانیم وآگاه باشیم جنگ نرم فقط از بیرون مرزها نیست ، بلکه درون خانه و شهر ماست آن هم در عرصه هایی که به دیگران وا گذاشته ایم ، بنابراین باید بدانیم که جنگ نرم قواعد بازی خود را دارد و نیازمند راهبردها ، تاکتیک ها ، ابزار، مهمات و تدارکات نرم است و سربازان نظام که این قواعد را می شناسند باید نقشه های ایستا و پویایی برای آن طراحی کنند.

من نیز به نوبت خود تنها راه و شیوه مبارزه و روبرو شدن با جنگ نرم را تجهیز به دانش ، عقلانیت ، نقد خلاق ، اندیشه ، اخلاق ، هنر و ادبیات می دانم و هر کس در عرصه تخصصی خود باید وارد میدان بشود.

در جنگ ، چه به عنوان مدافع و چه به عنوان مهاجم ، باید ماهیت آن و روشهای مبارزه را شناخت . اینک «جنگ نرم»به« عملیات روانی »و «بازی های رسانه ای» تقلیل یافته و در روش ها نیز جواز «ذبح اخلاق»! چنانچه توسط دشمنان صورت می گیرد ، داده شده است! این در حالی است که انقلاب اسلامی بر روی ارزش ها پایه گذارده شده است. لذا استراتژی تهاجمی و تدافعی انقلاب باید بر اساس ارزشهای انقلابی و با روشهای مشروع بنیان نهاده  شده و تحقق یابد و این بر عهده سربازان ولایت مدار نظام  می باشد.